top of page

o nas

Fundusze Unijne

„Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości”

Nowoczesna klasa

Aktualne

Projekt „Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest przez Bardins Sp. z o.o. w okresie od 1.11.2020 r. do 30.11.2023 r. w ramach RPO Woj.  Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w zakresie informatyki i jego dostosowanie do wymogów nowoczesnego regionalnego rynku pracy poprzez organizację szkoleń dla 96 uczniów oraz 13 nauczycieli dwóch szkół zawodowych w Szczecinie (TTC i ZSEE) w zakresie projektowania i druku 3D oraz organizację staży uczniowskich i dla nauczycieli a także doposażenie szkół biorących udział w projekcie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć. Zobacz więcej ...

„Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości”

Zdalne spotkanie zespołu

Projekt „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” – zakończony. 
Projekt realizowany był przez Bardins Sp. z o.o. w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. 
Celem projektu było podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz skanowania 3D przez 180 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń.

Zakończone

Projekt „Świat w 3D – II edycja szkoleń” – zakończony.
Projekt realizowany był przez Bardins Sp. z o.o. w okresie 01.01.2019 r. – 31.10.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6.
Celem projektu było podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz wizualizacji 3D przez 240 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń.

Zakończone

Pracownik sklepu odzieżowego

 „Świat w 3D – II edycja szkoleń”

bottom of page