top of page

Fundusze Unijne

This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share.

logaprezent-1536x136.png

„Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości”

Projekt „Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest przez Bardins Sp. z o.o. w okresie od 1.11.2020 r. do 30.11.2023 r. w ramach RPO Woj.  Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w zakresie informatyki i jego dostosowanie do wymogów nowoczesnego regionalnego rynku pracy poprzez organizację szkoleń dla 96 uczniów oraz 13 nauczycieli dwóch szkół zawodowych w Szczecinie (TTC i ZSEE) w zakresie projektowania i druku 3D oraz organizację staży uczniowskich i dla nauczycieli a także doposażenie szkół biorących udział w projekcie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.

Project Name

Projekt „Świat w 3D – kwalifikacje przyszłości” – zakończony. 
Projekt realizowany był przez Bardins Sp. z o.o. w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. 
Celem projektu było podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w obszarze projektowania i druku 3D oraz skanowania 3D przez 180 osób poprzez realizację specjalistycznych szkoleń.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page